HOME > 수행안내/신청 > 수행공지
 
   
  3월 부분 집중수행 일정
  글쓴이 : 마을지기     날짜 : 18-03-02 14:29     조회 : 978    
  트랙백 주소 : http://www.vmcwv.org/bbs/tb.php/menu7_1/3303월 중간 집중수행 일정입니다


                              3월 9일~15일 - 7일 집중수행

                              3월 16일~18 - 주말1차 수행

                              3월 23일~25일 - 주말2차 수행

                              3월 30일~4월 5일 - 7일 집중수행


* 부분참여도 가능하오니, 꼭 참석하시어

  법의 이익을 나눠 가져가시길 바랍니다_()_